ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ ഹിഡന്‍ അജണ്ടയെ കുറിച്ചോര്‍മ്മിപ്പിച്ച് വാട്സ് ആപ്പിലും, മെസഞ്ചറിലും വരുന്നവരിലും കുട്ടനുണ്ട്; ‘പുഴു’ എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറച്ചിലുമായി ശാരദ കുട്ടി