“അംബേദ്കറുടെ ചിത്രമെല്ലാം ചുമരില്‍ കാണുന്നുണ്ട്, എന്തിനോന്തോ?അടി കൊടുത്ത കേസ് വിഷയമാകുമ്പോ മാത്രം sc/st കേസ് കൗണ്ടറായി ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നത് സ്‌ക്രീനില്‍ കൈയടിപ്പിക്കും” ; കുറിപ്പ് വായിക്കാം