‘എന്തുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഇത്ര Updated..?’ ; എല്ലാ ഭാഷയിലുമുള്ള സിനിമകളും സീരിസുകളും ഒക്കെ കണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും സ്വയം വിമർശിച്ചും ഒക്കെയാവും ആ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന Updation-ലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകുക : സിനിമാ മോഹി വിനയാക് എഴുതുന്നു..

‘മോൺസ്റ്റര്‍ അസാധാരണമായൊരു മലയാള സിനിമ, സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം ത്രില്ല‍ർ മൂഡിൽ നൽകുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ പാക്കേജിലുള്ള വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്’ : കലാമിന്റെ നിരൂപണം ശ്രദ്ധനേടുന്നു