മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലെ പോകുന്നതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം പല്ലുകൾ കടിക്കുന്നത് ആണെന്ന് ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ; മോഹൻലാലിന്റെ അത്ഭുതപ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മനശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പെടുത്തി ടി കെ രാജീവ്‌ കുമാർ