‘ജീവിതത്തില്‍ മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത, ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളില്‍ കൂടി കടന്നുപോയ ദിനങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു ‘മേ ഹും മൂസ’ ചിത്രം തുടക്കമിട്ടത് മുതല്‍ തനിക്ക് കിട്ടിയ സന്തോഷം’; കണ്ണന്‍ സാഗര്‍