‘സിക്സ് പാക്കല്ല.. ആരോഗ്യമാണ് ശ്രെദ്ധ..’ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാക്കിൽ സംതൃപ്തൻ എന്ന് മോഹൻലാൽ

മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന മഹാനടന്‍ നമ്മള്‍ മലയാളികളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ യശസ്സ് ഉയര്‍ത്തുന്ന അഭിമാന തേജാസ്സാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടാണഅ എല്ലവരും തന്നെ മോഹന്‍ലാലിനെ ചങ്കല്ല ചങ്കിടിപ്പാണ് ലാലേട്ടന്‍ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ആത്മസമര്‍പ്പണത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം…

Read more